Erkenning

Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies en vzw-subsidies moet de vereniging erkend zijn door LOKO.

Wat is het?

Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies en vzw-subsidies moet de vereniging erkend zijn door LOKO. Officiële (faculteits)kringen zijn automatisch erkend, maar andere studentenverenigingen dienen elke drie jaar een erkenningsaanvraag in te dienen.

LOKO biedt erkenningen aan om het Leuvense studentenverenigingslandschap te ondersteunen. Met zo'n erkenning kan je als vereniging gemakkelijker (en gratis) lokalen van de KU Leuven reserveren, gebruik maken van de LOKO uitleendienst, korting krijgen bij fuifzaal Albatros, aanspraak maken op werkingssubsidies en vzw-subsidies, etc.

OPGELET: Er zijn 2 deadlines voor de aanvraag van een erkenning: 1 november en 1 maart. Als je je aanvraag na deze datum doet zal het pas bij de daaropvolgende deadline behandeld worden.

Erkenningsvoorwaarden

Om aanspraak te maken op een erkenning moet een vereniging minstens voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De vereniging bestaat voor het grootste deel uit Leuvense studenten
 • De vereniging is gericht op Leuvense studenten
 • De vereniging staat open voor alle Leuvense studenten
 • De vereniging heeft geen financiële drempel voor zij die lid willen worden
 • De vereniging is niet winstgevend
 • De vereniging is nog steeds actief (heeft de voorbije 365 dagen minstens één open activiteit georganiseerd)
 • De vereniging doet actief en objectief aan ledenwerving
 • Het doel van de vereniging komt overeen met de algemene principes die LOKO wil uitstralen
 • De vereniging onderschrijft het doopcharter
 • De vereniging onderschrijft de rechten van de mens en de huidige antidiscriminatiewetgeving
 • De vereniging streeft de bevordering van een goede samenleving met de inwoners van Leuven na

Zelfs als een vereniging aan deze voorwaarden voldoet, kan haar erkenning nog steeds geweigerd worden. De subsidiecommissie (subsidiereglement, hoofdstuk 3) moet immers ook kijken naar een evenwichtige verdeling van het verenigingslandschap, en kan een erkenning weigeren indien de vereniging een te gelijkaardig doel heeft met een andere bestaande vereniging, geen voldoende waardevol maatschappelijk doel heeft, of om eender welke andere reden zij gerechtvaardigd acht.

Indien een vereniging niet akkoord is met de beslissing van de subsidiecommissie, dient zij, binnen de 14 dagen na de bekendmaking van de uitspraak, beroep aan te tekenen. Dit door eenvoudig bericht aan loko@loko.be of via brief aan "LOKO, 's-Meiersstraat 5, 3000 Leuven". Vervolgens zal dit beroep geagendeerd worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering van LOKO, waar een afgevaardigde van de vereniging welkom is om zijn/haar beroep te verklaren.

Na de goedkeuring

Als je aanvraag is goedgekeurd zal je een mail ontvangen met een uitnodiging om langs te komen op het LOKO kantoor. Je erkenning is pas officieel wanneer je bent langsgekomen om de nodige administratie te ondertekenen.

Common practices

Dit zijn elementen waar de subsidiecommissie rekening mee houdt bij de beoordeling van erkenningen en toekenning van subsidies:

 • Evenementen die louter werving van leden als doel hebben, worden niet beschouwd als openbare evenementen die in aanmerking komen om te voldoen aan deze voorwaarde voor erkenning.
 • LOKO streeft een duurzame werking na. Flyers worden daarom niet meer gesubsidieerd. Duurzame alternatieven worden aangemoedigd (vb herbruikbare bekers)
 • Internationale vervoerskosten worden niet gesubsidieerd.
 • Om zo veel mogelijk initiatieven van studenten te kunnen ondersteunen, houden we rekening met een verantwoorde besteding van deze middelen. Dit houdt in dat we in de beoordeling van de begroting van events bekijken of er bij de eenheidsprijs van bv eten en drinken gekozen is voor het goedkoopste alternatief.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!