Erkenning

Om in aanmerking te komen voor werkingssubsidies en vzw-subsidies moet de vereniging erkend zijn door LOKO.

Smiley 3692494 1920

Wat is het?

LOKO erkent verenigingen om op die manier het Leuvense studentenverenigingslandschap te ondersteunen. Een erkenning biedt verschillende voordelen. Zo kan je makkelijker (en gratis) lokalen van de KU Leuven reserveren, kan je gebruik maken van de LOKO-uitleendienst en kan je aanspraak maken op verschillende subsidies.

OPGELET! Er zijn twee deadlines voor erkenning: eentje in het eerste semester en eentje in het tweede. Voor het eerste semester moet je je aanvraag ten laatste indienen op 1 november. De deadline van het tweede semester is 1 maart. Als je je aanvraag na deze datum indient, zal ze pas behandeld worden na de daaropvolgende deadline.

Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?


Om aanspraak te maken op een erkenning, moet een vereniging minstens voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De vereniging bestaat voor het grootste deel uit Leuvense studenten;
 • De vereniging is gericht op Leuvense studenten;
 • De vereniging staat open voor alle Leuvense studenten;
 • De vereniging heeft geen financiële drempel voor zij die lid willen worden;
 • De vereniging is niet winstgevend;
 • De vereniging is nog steeds actief (heeft de voorbije 365 dagen minstens één open activiteit georganiseerd);
 • De vereniging doet actief en objectief aan ledenwerving;
 • Het doel van de vereniging komt overeen met de algemene principes die LOKO wil uitstralen;
 • De vereniging onderschrijft het doopcharter;
 • De vereniging onderschrijft de rechten van de mens en de huidige antidiscriminatiewetgeving;
 • De vereniging streeft de bevordering van een goede samenleving met de inwoners van Leuven na.

Zelfs als een vereniging aan alle voorwaarden voldoet, kan haar erkenning nog geweigerd worden. De subsidiecommissie (subsidiereglement, hoofdstuk 3) moet immers ook kijken naar een evenwichtige verdeling van het verenigingslandschap, en kan dus een erkenning weigeren indien de vereniging een doel heeft dat te gelijkaardig is aan het doel van een andere bestaande vereniging, geen voldoende waardevol maatschappelijk doel heeft, of om eender welke andere reden zij gerechtvaardigd acht.

Hoe kan je erkenning aanvragen?

Officiële (faculteits)kringen zijn automatisch erkend en hoeven dus geen erkenning aan te vragen. Andere studentenverenigingen moeten elke drie jaar een erkenningsaanvraag indienen en kunnen dat doen via onderstaande knop.

OPGELET! Er zijn twee deadlines voor erkenning: een in het eerste semester en een in het tweede. Voor het eerste semester moet je je aanvraag ten laatste indienen op 1 november. De deadline voor het tweede semester is 1 maart. Als je je aanvraag na deze datum indient, zal ze pas behandeld worden na de daaropvolgende deadline.

Mijn aanvraag is goedgekeurd: wat nu?

Als je aanvraag werd goedgekeurd, zal je een uitnodiging ontvangen om langs te komen op het LOKO kantoor. Je erkenning is pas officieel als je bent langsgekomen om de nodige administratie te ondertekenen.

Kan ik beroep aantekenen?

Indien een vereniging niet akkoord gaat met de beslissing van de subsidiecommissie, kan ze hiertegen beroep aanteken binnen de 14 dagen na de bekendmaking van de uitspraak, door eenvoudig bericht aan loko@loko.be of per brief aan LOKO, Minderbroederstraat 10, 3000 Leuven.

Dat beroep zal dan behandeld worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering van LOKO, waar een afgevaardigde van de vereniging welkom is om dat beroep toe te lichten.

Common practices

In de beoordeling van erkenningen en subsidietoekenningen, zal de subsidiecommissie de volgende principes hanteren:

 • Evenementen die louter werving van leden als doel hebben, worden niet beschouwd als openbare evenementen en voldoen dus niet aan de openbaarheidsvoorwaarde voor erkenning;
 • Flyers worden niet meer gesubsidieerd omdat LOKO een duurzame werking nastreeft. Duurzame alternatieven (zoals herbruikbare bekers) worden aangemoedigd;
 • Internationale vervoerskosten worden niet gesubsidieerd;
 • LOKO houdt rekening met een verantwoorde besteding van de middelen om zo veel mogelijk initiatieven te kunnen ondersteunen. Dat houdt in dat we in de beoordeling van de begroting van events bekijken of er bij de eenheidsprijs van bijvoorbeeld eten en drinken gekozen is voor het goedkoopste alternatief.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!