Erkenning

Leuvense studentenverenigingen kunnen erkend worden door LOKO onder bepaalde voorwaarden. Erkende verenigingen genieten van een aantal interessante voordelen.

Smiley 3692494 1920

Deadlines

DATUM LAATSTE SUBCOM: 23 MEI!!

De deadline voor een aanvraag tot erkenning is 1 april in het tweede semester. Als je je aanvraag na deze datum indient, zal die pas behandeld worden in het volgende academiejaar.

Hou ook rekening met de data waarop de subsidiecommissie samenkomt. Dien je aanvraag zeker één week voor de vergadering waarop je wil dat jouw aanvraag wordt beoordeeld in.

Wat is een erkenning bij LOKO?

LOKO erkent verenigingen om het Leuvense studentenverenigingslandschap te ondersteunen. Verschillende soorten erkenningen bieden een aantal voordelen. Zo kan je bijvoorbeeld makkelijker (en gratis) lokalen van de KU Leuven reserveren, kan je gebruik maken van de LOKO-uitleendienst en kan je aanspraak maken op verschillende subsidies.

Kringen worden automatisch erkend en hoeven dus geen erkenning aan te vragen.

Voor andere studentenverenigingen die geen kring zijn (vrije verenigingen), zijn er drie opties:

Soort

Duur

Voor wie?

Lokalen en uitleendiensten?

LOKO subsidies?

Standaarderkenning

Drie jaar

Elke vrije vereniging die voldoet aan de voorwaarden

Ja

Ja

Ondersteuningserkenning

Drie jaar

Politieke vrije verenigingen

Ja

Nee

Voorlopige ondersteuningserkenning

Eén jaar

(Her)opstartende vrije verenigingen

Ja

Nee

LOKO brengt de verenigingen op de hoogte wanneer hun erkenning vernieuwd moet worden.

Meer info over de verschillende subsidies kan je ook op onze website vinden via onderstaande knoppen. Alle details over erkenningen en subsidies, definities en deadlines vind je in het subsidiereglement.

Wat zijn de voorwaarden?

De erkenning bij LOKO vereist dat er minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan. De vereniging die erkenning aanvraagt:

 1. moet gericht zijn op Leuvense studenten.
 2. staat open voor alle Leuvense studenten.
  1. open als in zowel voor lokale als internationale studenten (in de vorm van, bijvoorbeeld toegankelijke, bijvoorbeeld tweetalige communicatie waar mogelijk) en toegankelijk voor zowel KU Leuven studenten als studenten van de UCLL en LUCA.
  2. open als in minstens een openbaar evenement op Facebook of een post op een openbare Instagrampagina, en qua promotie niet gelimiteerd tot een beperkte groep.
 3. maakt geen verschil tussen studenten die al dan niet lid willen worden van de verzoekende erkende vereniging (geen financiële drempel)
 4. mag niet winstgevend zijn.
 5. is actief en heeft de voorbije 365 dagen minstens twee erkende evenementen.
 6. werkt actief en objectief aan hun ledenwerving.
 7. respecteert het plakreglement van affiches op terreinen van de KU Leuven
 8. heeft een doel dat in overeenstemming is met de algemene principes die LOKO uitstraalt.
 9. ondertekent en verdedigt het doopcharter. Elke erkende vereniging moet het doopcharter ondertekenen. Indien zij niet dopen moeten zij hiervoor ook een document ondertekenen.
 10. onderschrijft de rechten van de mens (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en de antidiscriminatiewetgeving.
 11. streeft de bevordering van het samenleven met de inwoners van Leuven na.

Zelfs als een vereniging aan alle voorwaarden voldoet, kan haar erkenning nog geweigerd worden. De subsidiecommissie moet immers ook kijken naar een evenwichtige verdeling van het verenigingslandschap, en kan dus een erkenning weigeren indien de vereniging een doel heeft dat te gelijkaardig is aan het doel van een andere bestaande vereniging, geen voldoende waardevol maatschappelijk doel heeft, of om eender welke andere reden zij gerechtvaardigd acht.

Hoe kan je erkenning aanvragen?

Een erkenningsaanvraag indienen kan door de ingevulde template met in bijlage de bewijsstukken van de activiteiten en van de werking van de vereniging door te sturen naar subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar). De template kan je hieronder terugvinden.

Bewijsstukken die je, naast de ingevulde template, moet indienen:

 • Bewijsstukken van minstens twee erkende evenementen in de voorbije 365 dagen;
 • Bewijsstukken van de werking van de vereniging zoals de statuten, het huishoudelijk reglement of andere vorm van structuur.
OPGELET! Hou rekening met de data waarop de subsidiecommissie samenkomt. Dien je aanvraag zeker 1 week voor de vergadering waarop je wil dat jouw aanvraag wordt beoordeeld. De deadline van het tweede semester is 1 april. Als je je aanvraag na deze datum indient, zal ze pas behandeld worden in het volgende academiejaar.


Nog vragen?

Raadpleeg allereerst het subsidiereglement, daarin staat alles in detail uitgelegd en gedefinieerd.

Nog niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met subsidies@loko.be met verdere vragen.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!