Werkingssubsidies

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor de Leuvense studentenkringen en aangesloten vrije verenigingen en vervangen grotendeels de oude ‘per kost gebaseerde’ subsidies.

Person holding a green plant 1072824

Elke kring of erkende vereniging die een aanvraag indient krijgt een vast bedrag, los van welke kosten ze precies maakt. Dit bedrag is wel aangepast aan de grootte van de vereniging en de hoeveelheid engagement dat deze vertoont.

Met de werkingssubsidies wil LOKO tussenkomen in bestaande kosten die kringen en vrije verenigingen moeten maken in hun werking.

Kringen en verenigingen dienen geen aparte aanvraag voor elke werkingskost in te dienen, maar één algemene aanvraag in het begin van het academiejaar. De vereniging krijgt een vast bedrag voor een heel academiejaar, dat aangepast is aan de grootte van de vereniging en het engagement waarvoor ze kiest.

Voorwaarde voor subsidies

Om aanspraak te maken moet de vereniging erkend zijn bij LOKO. Deze erkenning is drie jaar geldig voor vrije verenigingen en onbeperkt voor kringen. De aanvraag voor een werkingssubsidie moet echter jaarlijks ingediend worden vóór 1 november van het academiejaar.

Op welk bedrag kan jouw vereniging aanspraak maken?

1. Kringen

Basispoot van €300 voor elke kring. Per extra stem (bovenop de eerste) op de LOKO AV, wordt daar nog €75 bij gevoegd.

2. Voor erkende vrije verenigingen en kringoverkoepelende organen.

a) Standaardaanvraag: Werkingssubsidie van €100.

b) Engagementsaanvraag: Werkingssubsidie van €300.

In ruil voor dit bedrag verwacht LOKO 12u aan engagement. dit engagement kan verschillende vormen aannemen: deelnemen aan de organisatie van activiteiten van LOKO, meehelpen op activiteiten van LOKO...

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar beheer@loko.be

Bewijslast

Vóór 15 juni van datzelfde academiejaar dient de vereniging te bewijzen dat ze een werking heeft gehad. Die werking moet eenvoudigweg aangetoond worden, door publiciteit binnen te brengen van minstens twee activiteiten die voldeden aan volgende voorwaarden:

  • De activiteit was openbaar (eender welke student kon deelnemen)
  • De activiteit was gericht op Leuvense studenten
  • De activiteit was niet puur recreatief (dus geen TD, cantus, etc.)
  • Er werden geen geïnteresseerde deelnemers doelbewust geweigerd

Deze publiciteit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: een gedrukte affiche, een gedrukte flyer of een openbaar evenement op Facebook.

OPGELET

Indien de vereniging op de deadline geen bewijsstukken heeft ingeleverd, kan zij het academiejaar nadien geen aanspraak meer maken op een werkingssubsidie en wordt haar erkenning geschrapt.

Het jaar nadien kan ze wel een nieuwe erkenning aanvragen, maar volgt ze een traject waarbij elke kost terug bewezen moet worden om subsidies te krijgen.

Schrijf de deadline van 15 juni dus zeker al in je agenda!

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar beheer@loko.be

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!