Werkingssubsidies

Met de werkingssubsidie wil LOKO tussenkomen in bestaande kosten die kringen en erkende vrije verenigingen moeten maken in hun werking.

Person holding a green plant 1072824

Deadlines

DATUM LAATSTE SUBCOM: 23 MEI!!

De deadline voor de aanvraag van de volledige werkingssubsidie en de engagementsaanvraag is 1 december. Let hierbij ook op de data waarop de subsidiecommissie vergadert.

Alle aanvragen die tussen 1 december en 1 mei binnenkomen worden beperkt tot de helft van het totale bedrag. Na 1 mei kan er geen werkingssubsidie meer aangevraagd worden.

Elke vereniging die door LOKO erkend is, dient jaarlijks een aanvraag in via subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

Hoe werkt een werkingssubsidie?

Om aanspraak te maken moet de vereniging erkend zijn door LOKO. De standaard- en ondersteuningserkenning is drie jaar geldig voor vrije verenigingen en onbeperkt voor kringen, maar de aanvraag voor een werkingssubsidie moet echter jaarlijks ingediend worden.

Kringen en verenigingen dienen geen aparte aanvraag voor elke werkingskost in te dienen, maar één algemene aanvraag in het begin van het academiejaar. De vereniging krijgt een vast bedrag voor een heel academiejaar, los van welke kosten ze precies maakt, dat aangepast is aan de grootte van de vereniging en het engagement waarvoor ze kiest.

1. Kringen

Voor kringen is er een basisbedrag van €300 voor elke kring, met per extra stem (bovenop de eerste) op de Algemene Vergadering (AV) van LOKO €75 bij gevoegd (i.e. €75 vermenigvuldigd met het aantal stemmen min één stem).

Wanneer kringen hun engagement aan de werking van LOKO (deelnemen aan de AV’s en WV’s en meedraaien in de organisatie van allerhande activiteiten van LOKO) niet nakomen, kan hun werkingssubsidie worden geweigerd.

2. Erkende vrije verenigingen

Er zijn twee opties:

Type

Bedrag

Extra voorwaarde

Standaardaanvraag

€100

/

Engagementsaanvraag

€300

Minimum 12 uren inzet bij LOKO-evenementen, opgeteld over evenementen over het hele academiejaar

Hoe kan je een werkingssubsidie aanvragen?

Elke vereniging die door LOKO erkend is, kan een aanvraag indienen via subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

De vereniging dient op het einde van het academiejaar voor 15 juni aan te tonen dat zij dit academiejaar een werking heeft gehad. Je hoeft dus niet meteen de bewijzen bijvoegen wanneer je de aanvraag indient. Voor het volledige bedrag dient dit te gebeuren door publiciteit aan te tonen en bijhorende bewijsstukken aan te leveren van minstens twee erkende evenementen. Voor de halve werkingssubsidie worden de bewijsstukken beperkt tot ten minste 1 erkend evenement.

! OPGELET: Indien de vereniging op de deadline geen bewijsstukken heeft ingeleverd, kan zij het academiejaar nadien geen aanspraak meer maken op een werkingssubsidie. In plaats daarvan kan zij wel nog projectsubsidies aanvragen die zullen behandeld worden door de subsidiecommissie.

Schrijf de deadline van 15 juni dus zeker al in je agenda!

Hoe dien je bewijzen in?

Door de onderstaande template in te vullen en door te sturen naar subsidies@loko.be, vóór de deadline van 15 juni!

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!